Skadeanmälan

Skadereglering görs lokalt. Vi anlitar lokala hantverkare.

Grundsjälvrisk: 1500kr

Vid vissa skador gäller dock högre självrisk enligt villkor och försäkringsbrev.

Du kan ta ut din egen skadeanmälan till höger på denna sida