Behandling av dina personuppgifter

De personuppgifter som försäkringsbolaget hämtar in om dig
behandlas i enlighet med bestämmelserna i
dataskyddsförordningen (GDPR). När du som kund lämnar
personuppgifter till Stavnäs-Glava Försäkringsbolag så
kommer denna information behandlas. Ett exempel på
behandling av personuppgifter som görs är när information
sammanställs och lagras för att skapa ett försäkringsbrev. Vi
behandlar endast uppgifter som du som kund tillhandahållit
via telefon, mail eller kundmöte. Exempel på kundmöte kan
vara när vi besöker kund för att erbjuda tecknande av
försäkring eller när vi besöker kund för att reglera skada.
Stavnäs-Glava Försäkringsbolag behandlar kunduppgifter för
att kunna fullgöra avtal, det vill säga hantera det
försäkringsskydd vi erbjuder våra kunder. Vi behandlar
personuppgifter i form av namn, personnummer, adress samt
kontaktuppgifter. Vi kan också behandla uppgifter som kan
kopplas till individer, exempelvis fastighetsbeteckningar och
bilder på byggnader. Vi behandlar också personuppgifter för
att fullgöra rättsliga förpliktelser och kunna framställa
rättsliga anspråk. Det finns också en möjlighet att bolaget
måste behandla personuppgifter om det syftar till att skydda
en individ.
Stavnäs-Glava Försäkringsbolag behandlar inte
personuppgifter för att distribuera till annan organisation eller
motsvarande om detta inte är motiverat för att fullgöra avtal. I
de fall personuppgifter delas till annan organisation finns
personuppgiftsbiträdesavtal upprättat för att skydda den
registrerades rättigheter.

Personuppgiftsansvarig är:
Stavnäs-Glava Försäkringsbolag
Klässbolsvägen 24
671 95 KLÄSSBOL